کلیدری (گویش)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

كَلِيْدَري (گویش)

از گويش‌هاي فارسي خراسان كه در كليدر قوچان به آن سخن مي‌گويند. مصوت‌هاي كليدري عبارت‌اند از: u o i e a و مصوت مركب /ay/ در jayran «آهو» و jayg «آغوز/ شيراول». صامت‌ها همانند صامت‌هاي فارسي است. از تغييرات آوايي كليدري تبديل /e/ پاياني و مياني به /a/ است مثلاً: taka «بزپيشاهنگ»، akara «عمله/ اكره»، pay «پي/ بيخ»، dastkula «داسغالِه»، همچنين تبديل /b/ به /v/ در keveni «كدبانو». نشانة مصدري -an است كه بعد از ستاك ماضي مي‌آيد: payrandidan «از بيخ و دنديدن»، از پيشوندها فعلي var- است در varjidian «برجهيدن». برخي از واژه‌هاي كليدري usni «هوو»، julik «دزد، راهزن»، huri «نگران/ متشتت»، veri «آواره/لثه»، luk «شتر نو» و arvana «شتر ماده».

 

50010800