مرداک، آیریس (۱۹۱۹ـ۱۹۹۹)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
(تغییرمسیر از آیریس مرداک)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مِرداک، آیریس (۱۹۱۹ـ۱۹۹۹)(Murdoch, Iris)

مِرداک، آيريس

رمان‌نویس انگلیسی، زادۀ دوبلین۱. در رمان‌های خود تفکّرات فلسفی را با موقعیت‌های غالباً وحشتناک و روابط بغرنج انسانی درهم می‌آمیزد. این رمان‌ها عبارت‌اند از قصر شنی۲ (۱۹۵۷)، ناقوس۳ (۱۹۵۸)، دریا، دریا۴ (۱۹۷۸؛ برندۀ جایزۀ بوکر۵)، راهبه‌ها و سربازان۶ (۱۹۸۰)، پیغام برای کرۀ زمین۷ (۱۹۸۹)، شوالیۀ سبزپوش۸ (۱۹۹۳) و جکسون بر سر دوراهی۹ (۱۹۹۵). از ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۳ در کالج سَنْت‌آن۱۰ِ آکسفورد دستیار آموزشی و استاد مشاور رشتۀ فلسفه شد. نخستین اثر او پژوهشی فلسفی با نام سارْتر، خِردگرای رمانتیک۱۱ (۱۹۵۳) بود؛ دیگر آثار فلسفی او عبارت‌اند از متافیزیک، رهنمون اخلاق۱۲ (۱۹۹۲) و هستی‌گرایان و عارفان۱۳ (۱۹۹۷)، که مجموعه مقالات فلسفی و ادبی است. نخستین رمان او به تور‌ افتاده۱۴ (۱۹۵۴)، همراه با اثر دیگرش پرواز سحرآمیز۱۵ (۱۹۵۶) اعتبار او را در مقام نویسنده‌ای با اهداف جدّی و هوشی سرشار تثبیت کرد.

Dublin

Sandcastle (The) Bell (The) Sea, The Sea (The) Book prize Nuns and Soldiers Message to the Planet (The) Green Knight (The) Jackson’s Dilemma St Anne’s College Sartre, Romantic Rationalist Metaphysics as a Guide to Morals Existentialists and Mystics Under The Net The Flight from the Enchanter