آیزنشتاین، سرگی (۱۸۹۸ـ۱۹۴۸)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آیزِنِشتاین، سِرگِی (۱۸۹۸ـ۱۹۴۸)(Eisenstein, Sergei)

آيزِنِشتاين، سِرگِي
سرگی آیزنشتاین
Sergei Eisenstein
زادروز ۱۸۹۸م
درگذشت ۱۹۴۸م
ملیت روسیه ای
شغل و تخصص اصلی کارگردان
آثار رزمناو پوتمکین (۱۹۲۵)؛ الکساندر نوسکی (۱۹۳۸)؛ فیلم سه قسمتی ایوان مخوف
گروه مقاله سینما

کارگردان روس، زادۀ لِتونی. از بزرگان سینماست و فیلم رزمناو پوتمکین[۱] (۱۹۲۵) او از عظیم‌ترین دستاوردهای تاریخ سینمای جهان است. متفکر بود و دربارۀ نظریۀ فیلم بسیار نوشت و مونتاژ[۲] (پیوند نماها برای ایجاد تأثیری خاص) را همچون ابزاری تبلیغاتی به‌کار گرفت. از دیگر فیلم‌های اوست: اعتصاب[۳] (۱۹۲۵)، اکتبر[۴] (۱۹۲۸)، و اَلکساندر نوسکی[۵] (۱۹۳۸) در اوایل دهۀ ۱۹۳۰ مدتی در امریکا به تدریس سینما پرداخت و کوشید برای ساخت چند فیلم در هالیوود تهیهکننده بیابد ولی موفق نشد. پیش از بازگشت به روسیه ساختن فیلم زنده باد مکزیک[۶] (۱۹۳۱ـ۱۹۳۲) را آغاز کرد ولی هیچگاه اجازۀ نیافت آن را به اتمام برساند. سرگی آیزنشتاین پس از بازگشت به مسکو تا زمان مرگش در ۱۹۴۸ زیر فشار حکومت خودکامۀ استالین بود. در اوایل دهۀ ۱۹۴۰ مأموریت یافت تا فیلم سه قسمتی ایوان مخوف[۷] را بسازد. قسمت نخست این سهگانه، که در ۱۹۴۳ ساخته شد، به موفقیت هنری و تجاری دستیافت، ولی قسمت دوم که حاوی اشارههایی به رژیم استالین بود، توقیف و نگاتیوهای قسمت سوم نیز نابود شد.

 


  1. Battleship Potemkin
  2. montage
  3. Strike
  4. October
  5. Alexander Nevsky
  6. Que Viva Mexico!
  7. Ivan the Terrible