تیندال، جان (۱۸۲۰ـ۱۸۹۳)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
(تغییرمسیر از جان تیندال)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تینْدال، جان (۱۸۲۰ـ۱۸۹۳)(Tyndall, John)

فیزیک‌دان ایرلندی. در ۱۸۶۹، پراکندگی نور۱ با ذرات بسیار ریز معلق را در کلوئیدها۲ بررسی کرد. این پدیده، که اثر تیندال۳ نامیده می‌شود، نخستین‌بار در محلول‌های کلوئیدی۴ مشاهده شد. در این محلول‌ها، باریکه‌ای از نور پس از پراکنده‌شدن براثر برخورد با ذرات ریز کلوئیدی مرئی می‌شود، در حالی‌که حلال خالص نور را پراکنده نمی‌کند. پراکنده‌شدن طول موج آبی نور خورشید بر اثر برخورد با ذرات موجود در جو، باعث می‌شود که آسمان آبی به ‌نظر آید. بیرون جو، آسمان سیاه است. تیندال در کاونتی کارلو۵ زاده شد و در ماربورگ۶ آلمان درس خواند. در ۱۸۵۳، به استادی انستیتو رویال۷ رسید. از ۱۸۵۹ تا ۱۸۶۸، استاد دانشکدۀ سلطنتی معدن۸ بود. از ۱۸۶۷، در مقام رئیس انستیتو رویال و به‌منظور عمومی‌کردن علم در بریتانیا و امریکا کوشید. از ۱۸۷۲ تا ۱۸۷۳، در امریکا مأمور به خدمت بود. تیندال ثابت کرد که ذرات غبار در هوا معلق‌اند و این واقعیت را نشان داد که هوا حاوی میکرو ارگانیسم۹‌های زنده است. تحقیقات او مؤید نظر شیمی‌دان فرانسوی، لوئی پاستور۱۰، بود که تولید خودبه‌خودی حیات را نفی می‌کرد. تیندال با الهام از تحقیقات پاستور روش‌هایی برای سترون‌سازی۱۱ با استفاده از گرما ابداع کرد. در زمینۀ جذب و انتقال گرما با گازها، به ‌ویژه بخار آب و گازهای جوّی، نیز آزمایش‌هایی صورت داد که بر پی‌ریزی علم هواشناسی۱۲ اثر گذاشت.

scattering of light

colloids tyndall effect colloidal solutions County Carlow Marburg Royal Institution Royal School of Mines micro-organisms Louis Pasteur sterilizing meteorology