جی، جان (۱۷۴۵ـ ۱۸۲۹)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
(تغییرمسیر از جان جی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جِی، جان (۱۷۴۵ـ ۱۸۲۹)(Jay, John)

جِي، جان

دیپلمات و حقوق‌دان امریکایی. عضو کنگرۀ مهاجران۱ (۱۷۷۴ـ۱۷۸۹) و رئیس کنگره در ۱۷۷۹. با بنجامین فرانکلین۲ و جان اَدامز۳ در مذاکرات پیمان پاریس۴ (۱۷۸۳) که به انقلاب امریکا۵ خاتمه داد شرکت کرد، جورج واشینگتن او را نخستین رئیس دیوان‌عالی امریکا کرد (۱۷۸۹). با امضای پیمان جِی۶ با انگلستان (۱۷۹۵) از بروز جنگی دیگر جلوگیری کرد؛ او فرماندار نیویورک بود (۱۷۹۵ـ۱۸۰۱). جِی زادۀ نیویورک‌سیتی۷ بود و در ۱۷۶۸ وکیل دعاوی شد. قانون اساسی ایالت نیویورک را تنظیم کرد (۱۷۷۷) و اولین رئیس دیوان‌عالی نیویورک شد (۱۷۷۸). سفیر امریکا در اسپانیا (۱۷۷۹ـ۱۷۸۲)، سپس وزیر امور خارجه در کنگرۀ مهاجران (۱۷۸۴ـ۱۷۸۹) و از حامیان سرسخت قانون اساسی فدرال بود. با اَلگزاندر همیلتون۸ و جیمز مدیسون۹ در نشریۀ روزنامۀ فدرالیست۱۰ (۱۷۸۷ـ‌۱۷۸۸) همکاری و از تصویب قانون اساسی امریکا حمایت کرد.

Continental Congress

Benjamin Franklin John Adams Peace of Paris American Revolution Jay’s Treaty New York City Alexander Hamilton James Madison Federalist Papers