رساله الجامعه (الرساله الجامعه)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رِسالةُ‌الجامعه (الرِّسالةُ‌الجامعه)
کتابی به عربی، در بنیاد آموزه‌های اسماعیلیه، تألیف احمد بن عبدالله. مؤلف، که از زمرۀ امامان مستور اسماعیلیه به‌شمار آمده، در این اثر مهم که به‌‌منزلۀ نتیجه و زبدۀ آرای موجود در رسائل اخوان‌الصفاء است، معارف عقلانی، توحیدی و تأویلی بسیاری از آموزه‌های اسماعیلیه را بیان داشته است. برخی این کتاب را خاتمۀ رسائل اخوان‌الصفاء می‌دانند؛ جمیل صلیبا در چاپ خود از این کتاب، آن را به مجریطی مغربی نسبت داده، ولی مصطفی غالب در چاپ خود بر اساس دو دست‌نوشت آن را از احمد بن عبدالله دانسته است.