حالتی ، مصطفی افندی (استانبول ۹۷۷ـ۱۰۴۰ق)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
(تغییرمسیر از مصطفی افندی حالتی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حالتی‌، مصطفی‌ اَفَنْدی‌ (استانبول ۹۷۷ـ۱۰۴۰ق)

مصطفی افندی حالتی
زادروز استانبول ق۹۷۷
درگذشت ۱۰۴۰ق
ملیت ترک
شغل و تخصص اصلی فقیه ، مترجم ، شاعر
شغل و تخصص های دیگر دولتمرد
آثار ترجمه و شرح  انیس العارفین فخرالدین صفی به ترکی ، دیوان اشعار، حاشیه المفتاح، حاشیه بر غررالاحکام

فقیه‌، مترجم‌، شاعر و دولتمرد عثمانی‌. از شاعران‌ و درباریان‌ سلیم‌ دوم‌ عثمانی‌ بود. در جلوس‌ عثمان‌ دوم‌، قاضی‌ استانبول‌ و در پادشاهی‌ مراد چهارم‌ قاضی‌عسکر آناتولی‌ و قاضی‌‌عسکر روملی‌ شد. در رباعی‌سرایی‌ به شیوۀ خیام شهرت داشت‌. فارسی‌ می‌دانست‌. ترجمۀ‌ ناتمام‌ ترکی‌ پدرش‌ از مهر و مشتری عصار تبریزی‌ را با افزودن‌ حدود ۵۰۰ بیت‌ به‌پایان‌ برد. از آثارش‌: ترجمه‌ و شرح‌ انیس‌ العارفین فخرالدین‌ صفی‌ به‌ ترکی‌؛ دیوان‌ اشعار؛ حاشیۀ‌ المفتاح؛ حاشیه‌ بر غررالاحکام؛ حاشیه‌ بر تفسیر بیضاوی؛ ساقی‌نامه که‌ مشتمل بر ۵۲۰‌ بیت‌ در بحر متقارب‌؛ منشآت.