مطبوعی ، ایرج (تهران ۱۲۷۸ـ تهران ۱۳۵۸ش)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مطبوعی‌، ایرج‌ (تهران ۱۲۷۸ـ تهران ۱۳۵۸ش)

مطبوعي‌، ايرج‌

دولتمرد ایرانی و از فرماندهان‌ ارتش در دورۀ‌ رضاشاه‌ پهلوی‌. پس‌ از پایان‌ تحصیل‌ در مدرسۀ‌ صاحب‌منصبی،‌ برای‌ ادامۀ‌ تحصیل‌ به‌ روسیه‌ رفت‌ و از مدرسۀ‌ نظامی‌ پترزبورگ‌ فارغ‌التحصیل‌ شد و در بازگشت‌ به‌ ایران،‌ به‌ نیروی‌ قزاق‌ پیوست‌ و در کودتای‌ سوم اسفند ۱۲۹۹ش‌ از همراهان‌ رضاخان‌ بود. وی‌ مدارج‌ نظامی‌ را به‌ سرعت‌ طی‌ کرد و در ۱۳۱۱ش به‌ درجۀ‌ سرتیپی‌ رسید و سپس‌ به‌ فرماندهی‌ لشکر شرق‌ خراسان‌ منصوب‌ شد. در تیر ۱۳۱۴ش قیام‌ مسجد گوهرشاد را در اعتراض‌ به‌ سیاست‌ فرهنگی‌ رضاشاه‌، سرکوب‌ کرد. او در ۱۳۱۶ش به‌ درجۀ‌ سرلشکری‌ و فرماندهی‌ لشکر آذربایجان‌ منصوب‌ گردید. در شهریور ۱۳۲۰ش پس‌ از حملۀ قوای‌ شوروی‌ به‌ تبریز، شهر را ترک‌ کرد و به‌ همین‌ علت‌ محاکمه‌ و بازنشسته‌ شد. او شش‌ دوره‌ نمایندۀ‌ انتصابی‌ تهران‌ در مجلس‌ سنا بود و پس‌ از پیروزی انقلاب‌ اسلامی به‌ جرم‌ کشتار مسجد گوهرشاد دستگیر و محاکمه‌ و اعدام‌ شد.