تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
پنهان کردن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | پنهان کردن کاربران ناشناس | پنهان کردن کاربران ثبت‌نام‌کردە | پنهان کردن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ‏۰۰:۵۶
   

‏۲۸ فروردین ۱۳۹۸

نو    ‏۱۱:۰۴  والتر میشل‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۴٬۵۷۴). . [Shahraabi‏ (۸×)]
      ‏۱۱:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۵۰۶). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۵). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۴۲). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۰۷:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۸۱۹). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « والتر میشل (1930-2018)     (Walter Mischel)  روان‌شناس امریکایی زادۀ وینِ اتری...» ایجاد کرد)
     ‏۱۱:۰۲  اسکولیون‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۴۴  اسکولیوز‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۵  اسکولیموفسکی، یرژی (۱۹۳۸)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۱  اسکولم، تورالف (۱۸۸۷ـ۱۹۶۳)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۲۸  اسکولکرافت، هنری رو (۱۷۹۳ـ۱۸۶۴)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۲۵  اسکولز، مایرون اس (۱۹۴۱)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۸  اسکولا و خاروبدیس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۶  اسکولاکس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۳  اسکولا، پنتی الیس (۱۸۸۳ـ۱۹۶۴)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۱  اسکوریال، ال‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۶  اسکورل، یان وان (۱۴۹۵م ـ۱۵۶۲)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۲  اسکورسیزی، مارتین (۱۹۴۲)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۱  اسکورزبی، ویلیام (۱۷۸۹ـ۱۸۵۷)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۳۰  اسکورداتورا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۱۸  اسکودری، مادلن دو (۱۶۰۷ـ۱۷۰۱)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۱۷  (گزارش ثبت وقایعٔ بارگذاری‌ها). . [Shahraabi‏؛ Amir‏ (۳×)]
      ‏۰۹:۱۷ . . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Walter Mischel in his office at Columbia University in 2014.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۱۸ . . Amir (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:دیوید هاروی.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۶:۵۸ . . Amir (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:دیوید سداریس.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۶:۴۹ . . Amir (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:هوشنگ کاظمی.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۸:۲۱  آرون بک‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Shahraabi‏ (۲×)]
      ‏۰۸:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۳۶  دیوید هاروی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۸۸). . [Amir‏ (۳×)]
      ‏۰۷:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Amir (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۸۶). . Amir (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹۹). . Amir (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۳۲  اسکودری، ژرژ دو (۱۶۰۱ـ۱۶۶۷)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۲۷  اسکوتر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۲۲  اسکوتاری، دریاچه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۱۰  ولفگانگ کوپن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Amir (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۰۸  اسکوپیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۰۵  دیوید سداریس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۶). . Amir (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۰۳  اسکوپاس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۰۰  اسکوبلف، میخاییل (۱۸۴۳ـ۱۸۸۲)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۳). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۵۴  هوشنگ کاظمی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۴). . [Reza rouzbahani‏؛ Amir‏]
      ‏۰۶:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Amir (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۵۱  اسکوبار ای مندوسا، آنتونیو (۱۵۸۹ـ۱۶۶۹)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۴۵  آو، فریدون (تهران ۱۳۲۴ش)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۴۰  اسکوبار، پابلو گاویریا (۱۹۴۹ـ۱۹۹۳)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۳۷  اسکواش‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۲۱  اسکنه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۲۰  اسکن لایه نگاری محوری رایانه ای‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۱۹  اسکن کردن به روش ایزوتوپ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۱۶  اسکنر نوری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۴). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)