تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۶ دسامبر ۲۰۱۹ ‏۰۱:۰۰
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۵ دسامبر ۲۰۱۹

     ‏۱۰:۵۲ (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله) . . 162.158.88.11 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05bb56c... در قرع و انبیق

‏۴ دسامبر ۲۰۱۹

     ‏۱۸:۵۹ (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله) . . 162.158.88.11 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05bb491... در ورلدکام، شرکت
     ‏۱۱:۳۹  منصور، علی بن عبدالله‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۵). . [Reza rouzbahani‏ (۸×)]
     
‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۸۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۰  آرابال، فرناندو (۱۹۳۲)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۴۳). . [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۶). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۵۹  متوکل، احمد بن علی‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۳۲). . [Reza rouzbahani‏ (۵×)]
     
‏۱۰:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (-۶۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۳۹). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۵۷  آدامز، هنری (۱۸۳۸ـ۱۹۱۸)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۶). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۳۹  جوهور باهرو‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۳۷  جوهور‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۲). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۲۸  نصر، یحیی منصور‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۹). . [Reza rouzbahani‏ (۹×)]
     
‏۱۰:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۲۳  جوهر نعناع‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۲۲  جوونز، ویلیام استنلی (۱۸۳۵ـ۱۸۸۲)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۸). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۲۱  جووانی دی کاپیسترانو، قدیس (۱۳۸۶ـ۱۴۵۶م)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۲۰  جووارا، فیلیپو (۱۶۷۸ـ۱۷۳۶)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۴). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۱۷  جونو‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۶). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۰۴  جونگ چینگ‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۹). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۵۲  نصر، علی عبدالعزیز‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۳). . [Reza rouzbahani‏ (۷×)]
     
‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)