کاراتچولو، فرانچسکو (۱۷۵۲ـ۱۷۹۹): تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
 
سطر ۱: سطر ۱:
  
کاراتْچولو، فرانْچِسْکو (۱۷۵۲ـ۱۷۹۹)(Caracciolo, Francesco)<br>
+
کاراتْچولو، فرانْچِسْکو (۱۷۵۲ـ۱۷۹۹)(Caracciolo, Francesco)
<p>'''
 
  
'''دوکِ برینزا، دریاسالار ناپلی۱. در جنگ استقلال‌طلبانه۲ امریکا افسر نیروی دریایی انگلیس بود. در ۱۷۸۱، به ناپل بازگشت و تحت فرماندهی نلسون علیه فرانسویان در تولون۳، جنگید (۱۷۹۳). حتی پس از امضای پیمان ترکِ مخاصمه، بین فردیناند چهارم و ناپلئون، به جنگ با فرانسویان ادامه داد. در ۱۷۸۹، فرانسه ناپل را اشغال کرد و فردیناند به پالرمو۴ و کشتی فرمانده نلسون گریخت و کاراتچولو، که به خدمت فرانسویان درآمده بود، به تعقیب وی پرداخت. سرانجام فردیناند با کمک نیروهای نلسون، فرانسوی‌ها را از ناپل بیرون راند. نلسون با تشکیل دادگاه نظامی کاراتچولو را محاکمه کرد و وی را در کشتی فرماندهی خود، مینروا۵، به دار آویخت.</p>Neapolitan
+
دوکِ برینزا، دریاسالار ناپلی<ref>Neapolitan</ref>. در جنگ استقلال‌طلبانه<ref>War of Independence  
War of Independence
 
Toulon
 
Palermo
 
Minerva
 
  
<br><!--35027600-->
+
</ref> امریکا افسر نیروی دریایی انگلیس بود. در ۱۷۸۱، به ناپل بازگشت و تحت فرماندهی نلسون علیه فرانسویان در تولون<ref>Toulon</ref>، جنگید (۱۷۹۳). حتی پس از امضای پیمان ترکِ مخاصمه، بین فردیناند چهارم و ناپلئون، به جنگ با فرانسویان ادامه داد. در ۱۷۸۹، فرانسه ناپل را اشغال کرد و فردیناند به پالرمو<ref> Palermo </ref> و کشتی فرمانده نلسون گریخت و کاراتچولو، که به خدمت فرانسویان درآمده بود، به تعقیب وی پرداخت. سرانجام فردیناند با کمک نیروهای نلسون، فرانسوی‌ها را از ناپل بیرون راند. نلسون با تشکیل دادگاه نظامی کاراتچولو را محاکمه کرد و وی را در کشتی فرماندهی خود، مینروا<ref>Minerva</ref>، به دار آویخت.
[[رده:تاریخ جهان]]
+
 
[[رده:فرانسه]]
+
&nbsp;
 +
 
 +
----
 +
 
 +
[[Category:تاریخ جهان]] [[Category:فرانسه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۳

کاراتْچولو، فرانْچِسْکو (۱۷۵۲ـ۱۷۹۹)(Caracciolo, Francesco)

دوکِ برینزا، دریاسالار ناپلی[۱]. در جنگ استقلال‌طلبانه[۲] امریکا افسر نیروی دریایی انگلیس بود. در ۱۷۸۱، به ناپل بازگشت و تحت فرماندهی نلسون علیه فرانسویان در تولون[۳]، جنگید (۱۷۹۳). حتی پس از امضای پیمان ترکِ مخاصمه، بین فردیناند چهارم و ناپلئون، به جنگ با فرانسویان ادامه داد. در ۱۷۸۹، فرانسه ناپل را اشغال کرد و فردیناند به پالرمو[۴] و کشتی فرمانده نلسون گریخت و کاراتچولو، که به خدمت فرانسویان درآمده بود، به تعقیب وی پرداخت. سرانجام فردیناند با کمک نیروهای نلسون، فرانسوی‌ها را از ناپل بیرون راند. نلسون با تشکیل دادگاه نظامی کاراتچولو را محاکمه کرد و وی را در کشتی فرماندهی خود، مینروا[۵]، به دار آویخت.

 


  1. Neapolitan
  2. War of Independence
  3. Toulon
  4. Palermo
  5. Minerva