72 گروه موضوعی دانشنامه ویکیجو: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی « مثال» ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
 +
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">'''▼&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:علم_و_صنعت علم و صنعت]‏&nbsp;(۲۲ ر)'''</p>
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:اخترشناسی اخترشناسی]‏&nbsp;(۶ ر، ۱٬۱۳۶ ص)
  
مثال
+
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:بهداشت_و_ایمنی،_تأمین_اجتماعی بهداشت و ایمنی، تأمین اجتماعی]‏&nbsp;(۴ ر، ۴۲ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:جانورشناسی جانورشناسی]‏&nbsp;(۱۳ ر، ۱٬۴۳۸ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:جغرافیای_آسیا جغرافیای آسیا]‏&nbsp;(۱٬۴۳۷ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:جغرافیای_آفریقا جغرافیای آفریقا]‏&nbsp;(۲ ر، ۵۷۳ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:جغرافیای_آمریکا جغرافیای آمریکا]‏&nbsp;(۴ ر، ۱٬۰۲۱ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:جغرافیای_اروپا جغرافیای اروپا]‏&nbsp;(۱۶ ر، ۳٬۲۸۶ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:جغرافیای_اقیانوسیه جغرافیای اقیانوسیه]‏&nbsp;(۲ ر، ۲۳۶ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:جغرافیای_ایران جغرافیای ایران]‏&nbsp;(۳۴ ر، ۳٬۸۱۸ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:جغرافیای_عمومی جغرافیای عمومی]‏&nbsp;(۳ ر، ۲۷۴ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:رایانه رایانه]‏&nbsp;(۶ ر، ۸۱۰ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:ریاضیات ریاضیات]‏&nbsp;(۳ ر، ۷۹۷ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:زمین_شناسی زمین شناسی]‏&nbsp;(۹۰۸ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:زیست_شناسی زیست شناسی]‏&nbsp;(۷۶۹ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:شیمی_و_بیوشیمی شیمی و بیوشیمی]‏&nbsp;(۴ ر، ۱٬۱۶۰ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:صنایع_غذایی_و_کشاورزی،_تغذیه صنایع غذایی و کشاورزی، تغذیه]‏&nbsp;(۵ ر، ۳۷۰ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:فناوری_و_صنایع فناوری و صنایع]‏&nbsp;(۶ ر، ۹۸۴ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:فیزیک_و_مکانیک فیزیک و مکانیک]‏&nbsp;(۲ ر، ۱٬۱۲۵ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:قاره_ها_و_کشورها قاره ها و کشورها]‏&nbsp;(۲ ر، ۲۲۳ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:معادن معادن]‏&nbsp;(۳ ر، ۲۸ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:پزشکی پزشکی]‏&nbsp;(۲۲ ر، ۲٬۲۴۴ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:گیاه_شناسی گیاه شناسی]‏&nbsp;(۱٬۲۸۱ ص)
 +
<p style="text-align: center;">▼'''&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:علوم_اجتماعی علوم اجتماعی]‏&nbsp;(۳ ر)'''</p>
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:اقتصاد اقتصاد]‏&nbsp;(۷ ر، ۷۵۵ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:جامعه_شناسی جامعه شناسی]‏&nbsp;(۵۲۶ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:مردم_شناسی مردم شناسی]‏&nbsp;(۱٬۱۵۹ ص)
 +
<p style="text-align: center;">'''▼&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:علوم_انسانی علوم انسانی]‏&nbsp;(۲۵ ر)'''</p>
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:(ادبیات_سایر_کشورها)سایر_کشورها (ادبیات سایر کشورها)سایر کشورها]‏&nbsp;(۲۶۲ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:(علوم_سیاسی)علوم_سیاسی (علوم سیاسی)علوم سیاسی]‏&nbsp;(۴ ر، ۵۹۸ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:آموزش_و_پرورش_و_اخلاق آموزش و پرورش و اخلاق]‏&nbsp;(۳ ر، ۶۳۲ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:ادبیات_سایر_کشورها ادبیات سایر کشورها]‏&nbsp;(۲ ر، ۴۳۵ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:ادبیات_عرب ادبیات عرب]‏&nbsp;(۲ ر، ۴۹۹ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:ادبیات_عمومی ادبیات عمومی]‏&nbsp;(۲ ر، ۳۹۱ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:ادبیات_فارسی ادبیات فارسی]‏&nbsp;(۷ ر، ۲٬۴۵۶ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:ادیان_و_فرقه_های_غیراسلام ادیان و فرقه های غیراسلام]‏&nbsp;(۲٬۱۷۵ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:اسطوره_شناسی اسطوره شناسی]‏&nbsp;(۶۶۴ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:باستان_شناسی_ایران باستان شناسی ایران]‏&nbsp;(۵۳۸ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:باستان_شناسی_جهان باستان شناسی جهان]‏&nbsp;(۴۵۲ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:تاریخ_ایران تاریخ ایران]‏&nbsp;(۹ ر، ۲٬۴۲۳ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:تاریخ_جهان تاریخ جهان]‏&nbsp;(۲۸ ر، ۶٬۱۸۸ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:حقوق حقوق]‏&nbsp;(۴ ر، ۶۰۰ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:خاورشناسی خاورشناسی]‏&nbsp;(۲ ر، ۴۵۲ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:دین_اسلام دین اسلام]‏&nbsp;(۱۳ ر، ۳٬۱۶۷ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:رسانه_ها_و_ارتباطات رسانه ها و ارتباطات]‏&nbsp;(۱٬۰۹۳ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:روانشناسی_و_روانپزشکی روانشناسی و روانپزشکی]‏&nbsp;(۴ ر، ۳۲۵ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:زبان_شناسی_و_ترجمه زبان شناسی و ترجمه]‏&nbsp;(۱٬۱۳۹ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:عرفان عرفان]‏&nbsp;(۲ ر، ۷۱۱ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:علم_کتابداری_و_کتاب علم کتابداری و کتاب]‏&nbsp;(۴ ر، ۲۷۲ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:فرهنگ_عامیانه_(فولکلور)_ایران فرهنگ عامیانه (فولکلور) ایران]‏&nbsp;(۴ ر، ۳۱۷ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:فرهنگ_عامیانه_(فولکلور)_جهان فرهنگ عامیانه (فولکلور) جهان]‏&nbsp;(۵ ر، ۲۲۷ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:فرهنگ_نامه_و_مرجع_نویسی فرهنگ نامه و مرجع نویسی]‏&nbsp;(۳۵۲ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:فلسفه_،_منطق_و_کلام فلسفه ، منطق و کلام]‏&nbsp;(۸ ر، ۱٬۶۱۸ ص)
 +
<p style="text-align: center;">'''▼&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:هنرها هنرها]‏&nbsp;(۱۰ ر)'''</p>
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:تئاتر تئاتر]‏&nbsp;(۵ ر، ۱٬۴۱۶ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:خوشنویسی خوشنویسی]‏&nbsp;(۲ ر، ۱۷۷ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:رقص رقص]‏&nbsp;(۲ ر، ۹۹ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:سینما سینما]‏&nbsp;(۸ ر، ۱٬۴۷۹ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:صنایع_دستی صنایع دستی]‏&nbsp;(۳ ر، ۱۶۷ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:عکاسی عکاسی]‏&nbsp;(۲ ر، ۱۵۹ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:معماری معماری]‏&nbsp;(۱۱ ر، ۱٬۲۷۳ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:موسیقی موسیقی]‏&nbsp;(۸ ر، ۲٬۰۵۹ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:نگارگری_و_مجسمه_سازی_ایران نگارگری و مجسمه سازی ایران]‏&nbsp;(۳۱۵ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:نگارگری_و_مجسمه_سازی_جهان نگارگری و مجسمه سازی جهان]‏&nbsp;(۱٬۰۸۰ ص)
 +
<p style="text-align: center;">'''▼&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:سایر سایر]‏&nbsp;(۱۲ ر)'''</p>
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:امور_نظامی_و_نظامی_گری امور نظامی و نظامی گری]‏&nbsp;(۹۷۰ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:انقلاب_ها_و_انقلابیون انقلاب ها و انقلابیون]‏&nbsp;(۳۲۵ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:جهانگردی جهانگردی]‏&nbsp;(۴ ر، ۲۸۶ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:حمل_و_نقل حمل و نقل]‏&nbsp;(۴ ر، ۲۳۲ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:سازمان_ها_و_نهادهای_حکومتی سازمان ها و نهادهای حکومتی]‏&nbsp;(۱۴۳ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:علوم_غریبه علوم غریبه]‏&nbsp;(۲ ر، ۸۸ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:مدیریت_ملی_و_سازمانی مدیریت ملی و سازمانی]‏&nbsp;(۳ ر، ۱۱۳ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:مدیریت_و_سازمانهای_بین_المللی مدیریت و سازمانهای بین المللی]‏&nbsp;(۴ ر، ۳۲۳ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:نهادهای_اطلاعاتی_و_امنیتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی]‏&nbsp;(۲ ر، ۳۷ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:واحدها_و_مقیاس_ها واحدها و مقیاس ها]‏&nbsp;(۲۱۳ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:ورزش ورزش]‏&nbsp;(۸ ر، ۱٬۱۵۰ ص)
 +
 
 +
◄&nbsp;[http://wikijoo.ir/index.php?title=رده:گاه_شماری گاه شماری]‏&nbsp;(۱۳۹ ص)

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۳

 

▼ علم و صنعت‏ (۲۲ ر)

◄ اخترشناسی‏ (۶ ر، ۱٬۱۳۶ ص)

◄ بهداشت و ایمنی، تأمین اجتماعی‏ (۴ ر، ۴۲ ص)

◄ جانورشناسی‏ (۱۳ ر، ۱٬۴۳۸ ص)

◄ جغرافیای آسیا‏ (۱٬۴۳۷ ص)

◄ جغرافیای آفریقا‏ (۲ ر، ۵۷۳ ص)

◄ جغرافیای آمریکا‏ (۴ ر، ۱٬۰۲۱ ص)

◄ جغرافیای اروپا‏ (۱۶ ر، ۳٬۲۸۶ ص)

◄ جغرافیای اقیانوسیه‏ (۲ ر، ۲۳۶ ص)

◄ جغرافیای ایران‏ (۳۴ ر، ۳٬۸۱۸ ص)

◄ جغرافیای عمومی‏ (۳ ر، ۲۷۴ ص)

◄ رایانه‏ (۶ ر، ۸۱۰ ص)

◄ ریاضیات‏ (۳ ر، ۷۹۷ ص)

◄ زمین شناسی‏ (۹۰۸ ص)

◄ زیست شناسی‏ (۷۶۹ ص)

◄ شیمی و بیوشیمی‏ (۴ ر، ۱٬۱۶۰ ص)

◄ صنایع غذایی و کشاورزی، تغذیه‏ (۵ ر، ۳۷۰ ص)

◄ فناوری و صنایع‏ (۶ ر، ۹۸۴ ص)

◄ فیزیک و مکانیک‏ (۲ ر، ۱٬۱۲۵ ص)

◄ قاره ها و کشورها‏ (۲ ر، ۲۲۳ ص)

◄ معادن‏ (۳ ر، ۲۸ ص)

◄ پزشکی‏ (۲۲ ر، ۲٬۲۴۴ ص)

◄ گیاه شناسی‏ (۱٬۲۸۱ ص)

 علوم اجتماعی‏ (۳ ر)

◄ اقتصاد‏ (۷ ر، ۷۵۵ ص)

◄ جامعه شناسی‏ (۵۲۶ ص)

◄ مردم شناسی‏ (۱٬۱۵۹ ص)

▼ علوم انسانی‏ (۲۵ ر)

◄ (ادبیات سایر کشورها)سایر کشورها‏ (۲۶۲ ص)

◄ (علوم سیاسی)علوم سیاسی‏ (۴ ر، ۵۹۸ ص)

◄ آموزش و پرورش و اخلاق‏ (۳ ر، ۶۳۲ ص)

◄ ادبیات سایر کشورها‏ (۲ ر، ۴۳۵ ص)

◄ ادبیات عرب‏ (۲ ر، ۴۹۹ ص)

◄ ادبیات عمومی‏ (۲ ر، ۳۹۱ ص)

◄ ادبیات فارسی‏ (۷ ر، ۲٬۴۵۶ ص)

◄ ادیان و فرقه های غیراسلام‏ (۲٬۱۷۵ ص)

◄ اسطوره شناسی‏ (۶۶۴ ص)

◄ باستان شناسی ایران‏ (۵۳۸ ص)

◄ باستان شناسی جهان‏ (۴۵۲ ص)

◄ تاریخ ایران‏ (۹ ر، ۲٬۴۲۳ ص)

◄ تاریخ جهان‏ (۲۸ ر، ۶٬۱۸۸ ص)

◄ حقوق‏ (۴ ر، ۶۰۰ ص)

◄ خاورشناسی‏ (۲ ر، ۴۵۲ ص)

◄ دین اسلام‏ (۱۳ ر، ۳٬۱۶۷ ص)

◄ رسانه ها و ارتباطات‏ (۱٬۰۹۳ ص)

◄ روانشناسی و روانپزشکی‏ (۴ ر، ۳۲۵ ص)

◄ زبان شناسی و ترجمه‏ (۱٬۱۳۹ ص)

◄ عرفان‏ (۲ ر، ۷۱۱ ص)

◄ علم کتابداری و کتاب‏ (۴ ر، ۲۷۲ ص)

◄ فرهنگ عامیانه (فولکلور) ایران‏ (۴ ر، ۳۱۷ ص)

◄ فرهنگ عامیانه (فولکلور) جهان‏ (۵ ر، ۲۲۷ ص)

◄ فرهنگ نامه و مرجع نویسی‏ (۳۵۲ ص)

◄ فلسفه ، منطق و کلام‏ (۸ ر، ۱٬۶۱۸ ص)

▼ هنرها‏ (۱۰ ر)

◄ تئاتر‏ (۵ ر، ۱٬۴۱۶ ص)

◄ خوشنویسی‏ (۲ ر، ۱۷۷ ص)

◄ رقص‏ (۲ ر، ۹۹ ص)

◄ سینما‏ (۸ ر، ۱٬۴۷۹ ص)

◄ صنایع دستی‏ (۳ ر، ۱۶۷ ص)

◄ عکاسی‏ (۲ ر، ۱۵۹ ص)

◄ معماری‏ (۱۱ ر، ۱٬۲۷۳ ص)

◄ موسیقی‏ (۸ ر، ۲٬۰۵۹ ص)

◄ نگارگری و مجسمه سازی ایران‏ (۳۱۵ ص)

◄ نگارگری و مجسمه سازی جهان‏ (۱٬۰۸۰ ص)

▼ سایر‏ (۱۲ ر)

◄ امور نظامی و نظامی گری‏ (۹۷۰ ص)

◄ انقلاب ها و انقلابیون‏ (۳۲۵ ص)

◄ جهانگردی‏ (۴ ر، ۲۸۶ ص)

◄ حمل و نقل‏ (۴ ر، ۲۳۲ ص)

◄ سازمان ها و نهادهای حکومتی‏ (۱۴۳ ص)

◄ علوم غریبه‏ (۲ ر، ۸۸ ص)

◄ مدیریت ملی و سازمانی‏ (۳ ر، ۱۱۳ ص)

◄ مدیریت و سازمانهای بین المللی‏ (۴ ر، ۳۲۳ ص)

◄ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی‏ (۲ ر، ۳۷ ص)

◄ واحدها و مقیاس ها‏ (۲۱۳ ص)

◄ ورزش‏ (۸ ر، ۱٬۱۵۰ ص)

◄ گاه شماری‏ (۱۳۹ ص)