اثبات النبوه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِثباتُ‌النُّبُوَة
رساله‌ای در زندگانی پیامبر اسلام (ص) از ولادت آن حضرت تا جنگ بدر، نوشتۀ میرزا ملکم‌خان ارمنی این رساله در یک مقدمه و دو باب و در ۱۳۰۰ق تدوین شده و به نام صراط‌المستقیم نیز شناخته شده است. پس از مقدمه، زندگی پیامبر (ص) آمده است. باب یکم در تسهیل معاش و باب دوم در تکمیل نفس است. این باب چهار فصل یا رکن دارد. مجموعۀ این چهار فصل زبدۀ عقاید سیاسی و اجتماعی میرزا ملکم‌خان است و در صدر مشروطیت با عنوان «حقوق اساسی فرد» همراه رسالۀ دیگر ملکم، به نام اصول آدمیت، مرام‌نامۀ جامع آدمیت بود. در آن آیات قرآنی، احادیث نبوی و اشعار فارسی، به‌ویژه از مثنوی معنوی، فراوان به‌کار رفته است.