ارجمند، جمشید (تهران ۱۳۱۸ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
جمشید ارجمند
زادروز تهران ۱۳۱۸ش
درگذشت 1395ش
ملیت ایرانی
تحصیلات و محل تحصیل دکترای اقتصاد تبلیغات و جهانگردی دانشگاه اکس ـ مارسی
شغل و تخصص اصلی پژوهشگر سینما
شغل و تخصص های دیگر نویسنده، مترجم و اقصاددان
آثار  درباره چند سینماگر، درباره سینما، دستور خط و نگارش، میان‌پرده و فیلم‌ساختن
گروه مقاله سینما
جمشید ارجمند

جمشید ارجمند (تهران ۱۳۱۸- 1395ش)

از صاحب‌نظران عرصۀ سینما، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی. وی در نوجوانی به سیاست علاقه‌مند شد و در آغاز دهۀ ۳۰ و روی‌کار آمدن دولت دکتر مصدق به حزب پان‌ایرانیست پیوست. فعالیت‌های سیاسی او را به امور فرهنگی کشاند و در ۱۳۳۳ش به کار در مجلّه فردوسی زیر نظر ناصر نیر محمدی پرداخت. وی با آموختن زبان انگلیسی به‌تدریج به کار ترجمه نیز پرداخت. در ۱۳۴۰ش به دلیل فعالیت‌های سیاسی و در چارچوب حمایت از جبهه ملّی دو بار دستگیر و در زندان قزل قلعه زندانی شد. دو سال بعد از دانشکده حقوق و علوم سیاسی فارغ‌التحصیل شد. در مؤسسه تحقیقات اقتصادی استخدام شد و در نشریه فصلنامه تحقیقات اقتصادی به نشر مقالات و تحقیقاتش پرداخت. از ۱۳۴۵ش به بعد عمدتاً به کار نقد و پژوهش در عرصۀ هنر سینما پرداخت. در ۱۳۴۸ش به فرانسه رفت تا مطالعات تخصصی در دورۀ دکترای سیکل دوم دانشگاه اکس ـ مارسی را در رشته اقتصاد تبلیغات و جهانگردی پی بگیرد. با بازگشت به کشور به فعالیت در عرصه تألیف و ترجمه روی آورد. برخی آثار وی عبارت است از درباره چند سینماگر، درباره سینما، دستور خط و نگارش، میان‌پرده و فیلم‌ساختن.