اعلاق النفیسه (الاعلاق النفیسه)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَعْلاقُ‌النَّفیسه (اَلاَعْلاقُ‌النَّفیسه)
کتابی در جغرافیا به زبان عربی از ابن رُسْته (قرن ۳ق). بخش اول کتاب، که ظاهراً در حدود ۲۹۰ق نوشته شد، شامل مطالبی در مسائل نجوم، شرح زمین و آسمان، شگفتی‌های زمین، ویژگی‌های عجیب سرزمین‌های گوناگون و بناهای بزرگ مانند اهرام مصر و مناره اسکندریه و وصف مکه و مدینه است. بخش بعدی دربارۀ اقالیم هفت‌گانه همراه با شرح شهرهای مشهور است. مؤلف به مشخصات جغرافیایی، آب و هوا، محیط زیست، زندگی حیوانات و پوشش گیاهی سرزمین‌ها نیز اشارتی کرده است. اعلاق‌النفیسه چندین جلد بوده است که اکنون جز جلد هفتم آن در دست نیست و این مجلد را بار اول در ۱۸۹۲ دخویه در لیدن چاپ و منتشر کرد.