صارم الدوله ، اکبر میرزا (اصفهان ح ۱۲۶۴ـ۱۳۵۴ش )

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

صارم‌‌الدّوله‌، اکبر میرزا (اصفهان ح ۱۲۶۴ـ۱۳۵۴ش‌)

(یا: اکبر مسعود) سیاستمدار و دولتمرد‌ دورۀ‌ قاجار و پهلوی‌، صارم‌الدوله پسر هشتم مسعود میرزا ظل‌السلطان بود که تحصیلات‌ ابتدایی‌ خود را در اصفهان‌ به‌پایان‌ رساند و برای‌ ادامۀ‌ تحصیل‌ به‌ لندن‌ رفت‌. در ۱۳۳۰ق معاون‌ وزیر داخله‌ و در ۱۳۳۴ق در کابینۀ‌ محمدولی‌خان‌ تنکابنی‌ وزیر امور خارجه‌ و در کابینۀ‌ فرمانفرما وزیر فواید عامه‌ شد. در کابینۀ‌ دوم‌ وثوق‌الدوله‌ وزیر دارایی‌ بود و به‌هنگام عقد قرارداد ۱۹۱۹م ۱۰۰هزار تومان‌ از انگلیسی‌ها رشوه‌ گرفت‌. مدتی‌ والی‌ کرمانشاه‌ و سپس حاکم همدان شد و در دورۀ‌ هفتم‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ نماینده‌ بود. در ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۳ و بار دیگر در زمان رضاشاه در ۱۳۰۷ والی فارس شد. و پس‌ از چند ماه‌ به‌ تهران‌ احضار و زندانی‌ گردید. مدتی‌ هم‌ در تهران‌ تحت‌ مراقبت‌ پلیس‌ و نظمیه‌ قرار داشت‌ و پس‌ از پرداخت‌ ۱۰۰هزار تومان‌ رشوۀ‌ دریافتی‌ به‌ خزانۀ‌ حکومت‌ مرکزی‌، رضاشاه‌ به‌ او اجازه‌ داد در اصفهان‌ به‌ زندگی‌اش‌ ادامه‌ دهد. او تا شهریور ۱۳۲۰ش‌ تحت‌ مراقبت‌های‌ مستقیم و غیرمستقیم شهربانی‌ در اصفهان‌ زندگی‌ می‌کرد و در طی‌ آن‌ سال‌ها چندبار به‌ اروپا سفر کرد. در دورۀ‌ محمدرضا‌شاه‌ از رجال‌ مهم‌ حکومت‌ محسوب‌ می‌شد و در تهران‌ و اصفهان‌ با شاه‌ ملاقات‌هایی‌ کرد‌. او تا پایان‌ عمر در اصفهان‌ می‌زیست‌ و مورد احترام‌ حکومت‌ مرکزی‌ بود.