عدهالاصول

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عُدّةالاصول
کتابی به عربی، در علم اصول فقه امامیه تألیف شیخ طوسی، از نخستین آثار در این زمینه است. پیش از آن تنها اثر کامل در این زمینه الذریعة الی اصول‌الشریعه اثر سید مرتضی بوده است. مؤلف با آن‌که در مقدمۀ کتاب وعده کرده آن را با طرح‌ بحث‌های کلامی صِرف درنیامیزد، اما چنین نکرد و در آن، مسائلی در زمینه‌های کلامی مانند «مقدار واجب از معرفت خدا، پیامبر و امامان» یا «تعبد پیامبر به شریعت‌های پیشین» را به بحث کشیده است. شرح و حاشیه فراوان دارد. معروف‌ترین شرح آن از ملا خلیل بن غازی قزوینی معروف به حاشیۀ خلیلیه است که در بمبئی (۱۳۱۲ق) و در ایران همراه با حاشیه خلیلیه به‌چاپ رسیده است (۱۳۱۴ق). ابوالقاسم گرجی نیز آن را به فارسی ترجمه و تلخیص کرده است (مشهد، ۱۳۵۴ش). تصحیح علمی آن به کوشش محمدرضا انصاری در دو جلد منتشر شده است.