آبْدان
شهری در استان بوشهر، بخش مرکزی شهرستان دیّر. با ارتفاعی حدود ۲۵ متر، در منطقه‌ای کوه‌پایه‌ای، در ۱۳۴کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و ۳۰کیلومتری شمال غربی بندر دیّر، در دامنۀ غربی کوه سرچشمه، سر راه بندر‌ کنگان به خورموج قرار دارد. اقلیم آن نیز گرم و خشک و جمعیت آن ۶,۰۶۲ نفر است (۱۳۸۵).

آبدان
کشور پرونده:Flag of Iran.svg ایران
استان بوشهر
شهرستان دیّر
بخش مرکزی
جمعیت ۶,۰۶۲ نفر (۱۳۸۵ش)
موقعیت ۱۳۴کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و ۳۰کیلومتری شمال غربی بندر دیّر
نوع اقلیم گرم و خشک
ارتفاع از سطح دریا حدود ۲۵ متر