آبی، ابوسعد منصور بن حسین (قرن ۵ق)

آبی، اَبوسَعْد منصور بن حسین (قرن ۵ق)

ابوسعد منصور بن حسین آبی
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی دولتمرد
شغل و تخصص های دیگر شاعر و مورخ
دوره قرن ۵ق
گروه مقاله تاریخ ایران
خویشاوندان سرشناس ابومنصور محمد (برادر)

ملقب به وزیر کبیر و زین‌الکفاة، فقیه، شاعر و مورخ ایرانی. در ری به وزارت مجدالدوله_دیلمی رسید. با صاحب_بن_عباد دوستی داشت. مؤلف مجمل‌التواریخ در ذکر تواریخ آل_بویه و برخی اخبارشان گوید که وی مردی عظیم، فاضل، و متبحّر در انواع علوم بوده است. ابوسعد برادری به نام ابومنصور محمد داشته که در خدمت ملوک طبرستان منصب وزارت داشت. عبدالجلیل قزوینی این دو برادر را شیعه‌مذهب می‌داند. ابوسعد شاعر بود و اشعاری به عربی در تذکره‌ها از او نقل شده است.