آب انبار زنانه بازار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search


آب‌انبار زنانه‌بازار
نام فارسی آب‌انبار زنانه‌بازار
کشور ایران
استان قزوین
موقعیت غرب مسجد شاه قزوین
کاربری آب‌انبار
مشخصات معماری دارای 43 پلخ و 5 بادگیر
زمان ساخت دورۀ قاجار
سازنده فتحعلی‌شاه

آب‌انبار زنانه‌بازار Ab anbar-e Zanane Bazar (Cistern)

آب‌انبار زنانه‌بازار قزوین

در زنانه‌بازار قزوین، از دورۀ قاجار. آب‌انبار بسیار بزرگی در قزوین که در غرب مسجد_شاه (مسجد‌النبی) است و در دورۀ فتحعلی‌شاه ساخته شده است. ۴۳ پله و پنج بادگیر دارد. سردر آن ازبین رفته است.