آب دانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آب‌ْدانِه (vesicle)
کیسۀ کوچکی حاوی مایع. این واژه در پزشکی در مورد تاول یا کنده‌شدن لایۀ بیرونی پوست (روپوست[۱]) و تجمع مایع حاوی سروز در زیر آن به‌کار می‌رود.

 


  1. epidermis