آب دوست

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آب‌دوست (گیاهشناسی)(hydrophyte)

آب‌دوست

گیاهی سازش‌یافته با زندگی در آب یا زمین غرقاب. برگ‌ گیاهان آب‌دوست ممکن است فاقد روزنه[۱] یا فاقد پوستک (کوتیکول)[۲] باشد. گاهی پوستک این گیاهان کوچک می‌شود، زیرا نیازی به ذخیرۀ آب ندارند. از ویژگی‌های دیگر این گیاهان تحلیل‌رفتگی سیستم ریشه‌ و هدایت‌ آب، و ناکافی‌بودن بافت حمایتی[۳] است. لذا این گیاهان در آب شناور می‌شوند. بین یاخته‌ها در ساقه و ریشه فضاهای فراوانی وجود دارد تا از این طریق تبادل گاز با سایر اجزای پیکر گیاه میسّر شود. بسیاری از این گیاهان برگ‌هایی با تقسیم‌بندی‌های بسیار دارند که این امر باعث کاهش مقاومت دربرابر جریان آب می‌شود. پر طاووسی سنبله‌ای یا هزاربرگ آبی[۴]، با نام علمی Myriophyllum spicatum، از این گیاهان است.

 


  1. stomata
  2. cuticle
  3. supporting tissue
  4. spike water milfoil