آب کیس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آبْ‌کیس (bursa)
کیسه‌ای زلال (سینوویال)[۱] یا شکافی حاوی مایع. در بدن، بین دو سطح متحرک قرار دارد و از میزان اصطکاک بین آن‌ها می‌کاهد. آب‌کیس‌ها ممکن است دایم یا موقت باشند و در محل‌های تحریک بافت‌ها براثر اصطکاک، که باعث آزار بافتی می‌شود، ایجاد می‌شوند. آب‌کیس‌ها بین پوست و برجستگی‌های استخوانی بدن، مثل نوک آرنج یا سر زانو، نیز وجود دارند، ولی بیشتر بین زردپی[۲]ها و سطوحی که زردپی از روی آن‌ها عبور می‌کند، مثل استخوان، رباط[۳] یا سایر زردپی‌ها، دیده می‌شوند. آب‌کیس‌ها غالباً نزدیک مفصل‌ها قرار دارند و ممکن است با فضای مفصل مرتبط باشند.

 


  1. synovial
  2. tendon
  3. ligament