آتروفی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آتْروفی (atrophy)

آتْروفی

(یا: تحلیل) در پزشکی، کاهش اندازه و عملکرد یا برون‌ده بافت یا عضوی از بدن. علت آتروفی معمولاً سوءتغذیه، بیماری یا استفادۀ نادرست از عضله است.