آتش بدون دود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
از صحنه‌های سریال
از صحنه‌های سریال

آتش بدون دود Fire without smoke (Iranian TV series)مجموعۀ تلویزیونی. نادر ابراهیمی در ۱۳۵۳ش آتش بدون دود را براساس داستان و فیلم‌نامه‌ای از خود ساخت که ماجراهای آن در ترکمن صحرا می‌گذشت. مجموعه براساس سه کتاب بخش‌بندی شده بود. در کتاب اول: گالان و سولماز، اختلاف‌ها و رقابت‌های دو قبیلۀ ترکمن نشان داده می‌شود؛ در کتاب دوم: درخت مقدس، نسل جدید دو قبیله کماکان به اختلاف‌ها و درگیری‌های خود ادامه می‌دهند؛ در کتاب سوم: اتحاد بزرگ، آشتی و صلح برقرار می‌شود و افرادی از دو قبیله با هم پای سفرۀ عقد می‌نشینند. بازیگران این مجموعه عبارت‌اند از منوچهر احمدی، منوچهر فرید، محمدعلی کشاورز، مهری ودادیان، مریم زندی، اکبر زنجان‌پور، و جعفر والی. آتش بدون دود در ۳۲ قسمت ۶۰ دقیقه‌ای تهیه و نمایش داده شد.