آتْ داغی
کوهی در استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، کوهستان سهند، با ارتفاع ۳,۰۱۰ متر. در ۳۴کیلومتری جنوب غربی بستان‌آباد قرار دارد و قپان‌چای از آن سرچشمه می‌گیرد.