آجرپز، میرباقر (نیمه دوم قرن ۱۰ و نیمه اول قرن ۱۱ق)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آجرپز، میرباقر (نیمۀ دوم قرن ۱۰ و نیمۀ اول قرن ۱۱ق)
معروف به پهلوانِ پهلوانان، کشتی‌گیر و صاحب‌منصب ایرانی عهد صفویه. پیشۀ آجرپزی داشت. در دورۀ شاه‌عباس صفوی اول به دربار راه یافت و پس از غلبه بر بسیاری پهلوانان ایرانی، نخست داروغه‌باشی اصفهان و سپس رئیس داروغه‌‌های ایران شد. همچنین، بسیاری از پهلوانان کشورهای همسایه را ازجمله زبده‌ترین پهلوان هندوستانی که به درخواست شاه‌عباس از نورالدین جهان شاه به ایران آمده بود، در حضور شاه و در کاخ عالی‌قاپو، مغلوب کرد. گویند در تیر و کمان نیز چیره‌دست بوده و نوچه‌‌های بسیار داشته است.