آداب الخلوت

آدابُ‌الخَلْوَت

نوشتۀ عزیز نسفی، رساله‌ای به فارسی در آداب صوفی‌گری و چله‌نشینی. این اثر در چهار بخش، در بیان طاعت و معصیت، شرایط چله، آداب ذکر گفتن، و عروج اهل تصوف، تدوین شده و نثر آن ساده و روان است. آداب‌الخلوت با کتاب ‌الانسان ‌الکامل نسفی چاپ شده است (تهران، ۱۳۷۷ش).