آراوالی (Aravalli)
رشته‌کوهی در شمال غرب هند. با حدود ۵۶۰ کیلومتر طول در ایالت راجستان[۱] امتداد یافته است. بلندترین قلۀ آن ۱,۷۲۲ متر ارتفاع دارد.

 


  1. Rajasthan