آربری، آرتور جان (۱۹۰۵ـ۱۹۶۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
آرتور جان آربری
Arthur John Arberry
زادروز ۱۹۰۵م
درگذشت ۱۹۶۹م
ملیت انگلیسی
تحصیلات و محل تحصیل لیسانس زبان های باستانی (۱۹۲۷م) و زبان و ادبیات عربی و فارسی (۱۹۲۹م) دانشگاه کیمبریج
شغل و تخصص اصلی خاورشناس
آثار ترجمه قرآن به زبان انگلیسی در ۲ جلد (۱۹۵۵)؛ عقل و وحی در اسلام (لندن، ۱۹۵۷)؛ ترجمه فیه مافیه مولوی (۱۹۶۱)
گروه مقاله خاورشناسی
آرتور جان آربری

آربِری، آرتور جان (۱۹۰۵ـ۱۹۶۹م)(Arberry, Arthur John)

خاورشناس انگلیسی. در ۱۹۲۷م از دانشگاه کیمبریج، در رشتۀ زبان‌های باستانی، و در ۱۹۲۹م، در رشتۀ زبان و ادبیات عربی و فارسی، دانشنامۀ لیسانس گرفت. با استفاده از فرصت مطالعاتی یک‌ساله به قاهره رفت (۱۹۳۱م) و به مطالعۀ نسخه‌های خطی کتابخانۀ ملی پرداخت. از فلسطین و لبنان و سوریه نیز دیدن کرد. در ۱۹۳۲م، به ریاست بخش زبان‌های باستانی دانشگاه قاهره انتخاب شد. در ۱۹۳۴م، به لندن بازگشت و در سمت دستیار کتابدار در کتابخانۀ دیوان هند به‌کار پرداخت. با شروع جنگ جهانی دوم، در ۱۹۳۹م به ادارۀ جنگ و سپس وزارت اطلاعات انگلستان انتقال یافت و، در مقام رئیس تبلیغات دولتی به زبان عربی، جزوه‌هایی منتشر کرد. مدتی سردبیر مجلۀ فارسی روزگار نو بود. استاد فارسی (۱۹۴۴ـ۱۹۴۶م) و سپس عربی (۱۹۴۶ـ۱۹۴۷م) در مدرسۀ مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه لندن، و استاد عربی دانشگاه کیمبریج (۱۹۴۷ـ۱۹۶۹) بود. کرسی مستقلی نیز برای تدریس زبان و ادبیات فارسی در کیمبریج تشکیل داد. نویسنده‌ای پرکار بود و آثاری فراوان از تحقیق و تصحیح و ترجمه به‌صورت کتاب و مقاله به انگلیسی و فارسی از او به‌جا مانده است. نثر روان و بیان ساده و شاعرانه‌اش در تألیف و ترجمه پرآوازه است. از آثارش: ترجمۀ قرآن به زبان انگلیسی در ۲ جلد (۱۹۵۵م) که از برجسته‌ترین کارهای اوست؛ ادبیات کلاسیک فارسی (۱۹۵۸م، ترجمۀ فارسی آن در مشهد، ۱۳۷۱ش)؛ چاپ نسخه‌ای از رباعیات خیام (۱۹۴۹م)؛ ترجمۀ گزیده‌ای از الهیات ابن‌سینا (۱۹۵۱م)؛ ترجمۀ التعرف کلاباذی (۱۹۳۵م)؛ ترجمۀ فیه‌‌مافیه مولوی (۱۹۶۱م)؛ عقل و وحی در اسلام (لندن، ۱۹۵۷م) که به فارسی ترجمه شده است (تهران، ۱۳۵۸ش)؛ ترجمۀ پنجاه غزل حافظ با متن فارسی (۱۹۴۷)؛ میراث ایران، نظارت، ویرایش (۱۹۵۳م، ترجمۀ فارسی آن در تهران، ۱۳۳۶ش)؛ مطالعات و تحقیقات انگلیسی‌ها در ادبیات فارسی (۱۹۴۲م؛ ترجمۀ فارسی آن در ۱۳۳۳ش)؛ ترجمۀ منظوم انگلیسی نمایش‌نامۀ منظوم لیلی و مجنونِ احمد شوقی (قاهره، ۱۹۳۳م)؛ شیراز شهر اولیاء و شاعران (لندن، ۱۹۶۰م) که با عنوان شیراز مهد شعر و عرفان به فارسی ترجمه شده است (تهران، ۱۳۴۶ش).