آرتو، آنتونن (۱۸۹۶ـ۱۹۴۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
آنتونن آرتو
Antonin Artaud
زادروز ۱۸۹۶م
درگذشت ۱۹۴۸م
ملیت فرانسوی
شغل و تخصص اصلی بازيگر، كارگردان
شغل و تخصص های دیگر نظريه‌پرداز
آثار سنسی (۱۹۳۵)
گروه مقاله تیاتر
آنتونن آرتو

آرتو، آنتونن (۱۸۹۶ـ۱۹۴۸)(Artaud, Antonin)

بازيگر، کارگردان، و نظريه‌پرداز فرانسوی. اگرچه نمايش‌نامه‌اش، سنسی[۱] (۱۹۳۵)، ناکام ماند، بيانيه‌های پرشورش راجع به تئاتر خشونت[۲] (۱۹۳۱ـ۱۹۳۶)، در باب رهانيدن احساس‌های معمولاً سرکوب‌شده، تأثير مهمی بر نمايش‌نامه‌نويسان و کارگردان‌های متأخری چون بروک[۳] و گروتوفسکی[۴] نهاده‌اند.

 


  1. Les Cenci / The Cenci
  2. Theatre of Cruelty
  3. Brook
  4. Grotowski