آشیل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آشیل (Achilles)

تندیسی از آشيل
تندیسی از آشيل
تندیسی از آشيل
آشيل

(یا: آخیلس) قهرمان یونانی منظومۀ ایلیاد[۱]اثر هومر. پسر پلئوس[۲]، پادشاه میرمیدون‌ها[۳] در تسالی[۴] و تِتیس[۵]، پری دریایی، است. مادرش، تِتیس، در حالی‌که آشیل را از یک پاشنه آویزان کرده بود، او را در آب رود استوکس[۶] فروبرد و با این کار تمام بدن آشیل، به‌جز پاشنۀ پایش، روئین شد. آشیل در اوج داستان 'ایلیاد' هکتور[۷] را می‌کشد و خود نیز، براساس اسطوره‌های یونانی پس از آن، به ضرب تیر زهرآلودی که پاریس به پاشنه‌اش پرتاب کرد، کشته شد. آشیل که ققنوس[۸] و شیرون[۹] قنطورس[۱۰] او را تربیت کرده بودند، رهبری ۵۰ کشتی میرمیدون‌ها را برای حمله به تروآ[۱۱] برعهده گرفت و در نُه سال آغازین جنگ‌های تروآ دوازده شهر را تسخیر کرد. در سال دهم، آگاممنون[۱۲]، پادشاه میسنی[۱۳] به اجبار آشیل اسیرش، کریزئیس[۱۴]، دختر کاهن معبد آپولون را به پدرش بازگردانده بود، در عوض کنیزی به نام بریسیس[۱۵] را، که محبوب آشیل بود، از وی ربود. آشیل از خدمت کناره گرفت و به قهر در مقر خود گوشه گزید. درپی آن، یونانیان متحمل تلفات زیادی شدند و گروهی را با هدیه‌هایی فرستادند تا بریسیس را به او بازگردانند. آشیل نپذیرفت، اما سرانجام سلاح و سپر خود را به دوستش پاتروکلوس[۱۶] سپرد، که در جنگ پس از آن به دست هکتور کشته شد. آشیل خشمگین از مرگ وی، با آگاممنون آشتی کرد و سپر جدیدی از هفایستوس[۱۷] گرفت و سرانجام هکتور را کشت. در 'ایلیاد'، مرگ آشیل پیش از بازگشایی دروازۀ شهر تروآ[۱۸] پیش‌بینی شده و در منظومۀ اودیسه[۱۹] به مراسم تدفین وی اشاره شده است.
 


 1. Iliad
 2. Peleus
 3. Myrmidons
 4. Thessaly
 5. Thetis
 6. Styx
 7. Hector
 8. Phoenix
 9. Chiron
 10. centaur
 11. Troy
 12. Agamemnon
 13. Mycenaean
 14. Chryseis
 15. Briseis
 16. Patroclus
 17. Hephaestus
 18. Scaean Gate of Troy
 19. Odyssey