آقای رییس جمهور

نسخهٔ قابل چاپ دیگر پشتیبانی نمی‌شود و ممکن است در زمان رندر کردن با خطا مواجه شوید. لطفاً بوکمارک‌های مرورگر هود را به‌روزرسانی کنید و در عوض از عمبکرد چاپ پیش‌فرض مرورگر خود استفاده کنید.

آقای رئیس‌جمهور (El señor Presidente)

رمانی از میگل آنخل آستوریاس، به زبان اسپانیولی، منتشرشده در ۱۹۴۶. درپی به‌قتل‌رسیدن یکی از امرای مهم لشکری به‌دست مردی فقیر و از همه‌جا بی‌خبر، حدود صد شاهدِ اجیرشده شهادت می‌دهند که مقتول به‌دست ژنرال کانالس و آبل کارباخال، دشمنان قسم‌خوردۀ رئیس‌جمهور، کشته شده است. رئیس‌جمهور، خود شرایط فرار کانالس را فراهم می‌کند. زنِ جوانی که درصدد برآمده کانالس را از دستگیری‌اش باخبر کند، دستگیر می‌شود و تحتِ آزارهای جسمی وحشتناک، ضمن ازدست‌دادن کودک شیرخواره‌اش، تعادل روانی خود را از نیز دست می‌دهد و به روسپی‌خانه‌ای فروخته می‌شود. معاون رئیس‌جمهور، عاشق زن می‌شود و می‌کوشد زن را از این وضعیت اسف‌بار برهاند. معاون دستگیر می‌شود. به او به‌دروغ خبر می‌دهند که زنِ محبوبش دل به عشق رئیس‌جمهور داده است. رمان، این عاشق و معشوقِ بی‌عافیت را در همین وضع به حال خود رها می‌کند و به پایان می‌رسد.