آقونیطون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آقونیطون (aconite)
(یا: تاج‌الملوک) گیاهی دارویی با نام علمی آکونتیوم ناپلوس از تیرۀ آلاله. این گیاه، علفی، پایا و به ارتفاع ۰.۵ـ۱.۵ متر است و به حالت خودرو در نقاط مرطوب و سایه‌دار غالب نواحی کوهستانی کشور فرانسه، آسیا (هیمالیا) و امریکای شمالی می‌روید. برای واژۀ یونانی آقونیطون، معادل‌هایی در زبان‌های دیگر وجود دارد؛ ازجملهخانق النمر، قاتل النمر، قاتل الذئب، گرگ مرگ، تاج‌الملوک. فرآورده‌های این گیاه اثر آرام‌کننده مخصوصاً در دردهای عصبی دارند، به‌علاوه ضداحتقان و معرق‌اند. در نقرس‌های حاد، رماتیسم حاد مفصلی و عوارض ناشی از ترک اعتیاد مفیدند. مشهور است که دوکاندل، گیاه‌شناس مشهور، در موارد آب‌آوردن انساج آن را مؤثر دانسته است و به همین سبب از دیرباز برای این گیاه خاصیت مدرّ بودن قائل بوده‌اند.