آلودگی (پزشکی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آلودِگی (پزشکی)(infestation)
در پزشکی، وجود انگل‌های حیوانی در روده، مو یا لباس فرد. شپش سر[۱] و گال[۲] از آن جمله‌اند.
 

 


  1. head lice
  2. scabies