آلوچه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آلوچه (Prunus cerasifera)
درختچه‌ها‌ یا درختانی از جنس Prunus، متعلق به تیرۀ گل سرخ[۱]. وجود خار در برخی گونه‌ها، گل‌های مجتمع و بیشتر سفیدرنگ و میوۀ شفت تخم‌مرغی یا تقریباً کروی از مشخصات این گیاهان است. این درختان به صورت خودرو، بیشتر در استان‌های شمالی و غربی ایران و نیز نقاط پراکندۀ دیگر می‌رویند. پوست، گل و میوۀ آن‌ها قابض است. پوست، شاخه و ریشۀ آلوچه اثر تَب‌بُر، گل‌های آن اثر مُدِر، ملیّن و تصفیه‌کنندۀ خون، و برگ و میوۀ آن نیز کمابیش این اثرات و خواص را دارند.


  1. Rosaceae