آلوی، لودوویک (۱۸۳۴ـ۱۹۰۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
لودوویک آلوی
Ludovic Halévy
زادروز ۱۸۳۴م
درگذشت ۱۹۰۸م
ملیت فرانسوی
شغل و تخصص اصلی نویسنده متن اپرا و رمان‌نویس
آثار نوشتن متن اپرای اورفه در عالم ارواح (با هکتور کرِمیو)، کارمن، و اپراهای هلن زیبا و زندگی پاریسی (با هانری مِیاک)
گروه مقاله ادبیات غرب
لودوویک آلوی

آلِوی، لودوویک (۱۸۳۴ـ۱۹۰۸)(Halévy, Ludovic)

نویسندۀ متن اپرا و رمان‌نویس فرانسوی. با هکتور کرِمیو[۱] در نوشتن متن اپرای اورفه در عالم ارواح[۲]، اثر ژاک اوفنباخ[۳]، همکاری کرد و با هانری مِیاک[۴] نیز در نوشتن متن اپراهای هلن زیبا[۵] و زندگی پاریسی[۶]، اثر اوفنباخ، و همچنین متن اپرای کارمن[۷]، اثر ژرژ بیزه[۸]، مشارکت داشت.
 

 


  1. Hector Crémieux
  2. Orpheus in the Underworld
  3. Jacques Offenbach
  4. Henri Meilhac
  5. La Belle Hélène
  6. La Vie parisienne
  7. Carmen
  8. Georges Bizet