آلیسون گوپنیک (Alison Gopnik): تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۴: سطر ۴:
 
استاد روان‌شناسی و فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا<ref>University of California</ref>، برکلی<ref>Berkeley</ref>، ایالات متحده.
 
استاد روان‌شناسی و فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا<ref>University of California</ref>، برکلی<ref>Berkeley</ref>، ایالات متحده.
  
او به علت فعالیت در زمینه‌های شناختی و رشد زبانی، تخصص در تأثیر زبان بر اندیشه، توسعۀ یک نظریۀ ذهن، و یادگیری سببی<ref>casual learning</ref> شناخته شده است.
+
خانم گوپنیک به علت فعالیت در زمینه‌های شناختی و رشد زبانی، تخصص در تأثیر زبان بر اندیشه، توسعۀ یک نظریۀ ذهن، و یادگیری سببی<ref>casual learning</ref> شناخته شده است.
  
گوپنیک در 1975 لیسانس روان‌شناسی و فلسفه را از دانشگاه مک‌گیل<ref>McGill University</ref> دریافت کرد. در 1980، دکترای فلسفه در روان‌شناسی تجربی<ref>experimental psychology</ref> را از دانشگاه آکسفورد<ref>Oxford University</ref> گرفت. پیش از این‌که در 1988 عضو هیئت علمی دانشگاه برکلی<ref>UC Berkeley </ref> شود، در دانشگاه تورنتو<ref>University of Toronto</ref> کار می کرد.  
+
او در 1975 لیسانس روان‌شناسی و فلسفه را از دانشگاه مک‌گیل<ref>McGill University</ref> دریافت کرد. در 1980، دکترای فلسفه در روان‌شناسی تجربی<ref>experimental psychology</ref> را از دانشگاه آکسفورد<ref>Oxford University</ref> گرفت. پیش از این‌که در 1988 عضو هیئت علمی دانشگاه برکلی<ref>UC Berkeley </ref> شود، در دانشگاه تورنتو<ref>University of Toronto</ref> کار می کرد.  
  
 
گوپنیک متخصص در فلسفۀ ذهن<ref>philosophy of mind </ref> و سرآمد در روان‌شناسی رشد<ref>developmental psychology</ref> است.
 
گوپنیک متخصص در فلسفۀ ذهن<ref>philosophy of mind </ref> و سرآمد در روان‌شناسی رشد<ref>developmental psychology</ref> است.
  
او دختر زبان شناس میرنا گوپنیک<ref>Myrna Gopnik</ref> است. او نخستین فرزند خانواده است و شش خواهر و برادر دارد که یکی از آن ها، منتقد هنری نیوزویک<ref>Newsweek </ref> و دیگری، نویسندۀ نیویورکر<ref>New Yorker</ref> است. او در 1975 با روزنامه نگار جورج لوینسکی<ref>George Lewinski </ref> ازدواج کرد که حاصل آن سه پسر  است. آن دو در 2007 از یکدیگر جدا شدند. در 2010، با پیشگام گرافیک رایانه، آلووی ری اسمیت<ref>Alvy Ray Smith</ref>، از بنیانگذاران پیکسار<ref>Pixar</ref> ازدواج کرد.
+
او دختر زبان شناس میرنا گوپنیک<ref>Myrna Gopnik</ref> است. او نخستین فرزند خانواده است و شش خواهر و برادر دارد که یکی از آن ها، منتقد هنری نیوزویک<ref>Newsweek </ref> و دیگری، نویسندۀ نیویورکر<ref>New Yorker</ref> است. گوپنیک در 1975 با روزنامه نگار جورج لوینسکی<ref>George Lewinski </ref> ازدواج کرد که حاصل آن سه پسر  است. آن دو در 2007 از یکدیگر جدا شدند. در 2010، با پیشگام گرافیک رایانه، آلووی ری اسمیت<ref>Alvy Ray Smith</ref>، از بنیانگذاران پیکسار<ref>Pixar</ref> ازدواج کرد.
  
 
از جمله آثار اوست: کودک فلسفی<ref>''The Philosophical Baby''</ref> : آنچه ذهن کودکان از حقیقت، عشق و معنای زندگی به ما می گوید؛ باغبان و نجار<ref>''The Gardener and the Carpenter''</ref> ، که مبتنی بر دیدگاه‌های جدید علم روان‌شناسی رشد در خصوص رابطه والدین و کودکان است.<br />
 
از جمله آثار اوست: کودک فلسفی<ref>''The Philosophical Baby''</ref> : آنچه ذهن کودکان از حقیقت، عشق و معنای زندگی به ما می گوید؛ باغبان و نجار<ref>''The Gardener and the Carpenter''</ref> ، که مبتنی بر دیدگاه‌های جدید علم روان‌شناسی رشد در خصوص رابطه والدین و کودکان است.<br />
 
----<br /><references />
 
----<br /><references />

نسخهٔ ‏۲۱ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۳۲

آلیسون گوپنیک (2008)

آلیسون گوپنیک (1955- ) (Alison Gopnik)

استاد روان‌شناسی و فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا[۱]، برکلی[۲]، ایالات متحده.

خانم گوپنیک به علت فعالیت در زمینه‌های شناختی و رشد زبانی، تخصص در تأثیر زبان بر اندیشه، توسعۀ یک نظریۀ ذهن، و یادگیری سببی[۳] شناخته شده است.

او در 1975 لیسانس روان‌شناسی و فلسفه را از دانشگاه مک‌گیل[۴] دریافت کرد. در 1980، دکترای فلسفه در روان‌شناسی تجربی[۵] را از دانشگاه آکسفورد[۶] گرفت. پیش از این‌که در 1988 عضو هیئت علمی دانشگاه برکلی[۷] شود، در دانشگاه تورنتو[۸] کار می کرد.

گوپنیک متخصص در فلسفۀ ذهن[۹] و سرآمد در روان‌شناسی رشد[۱۰] است.

او دختر زبان شناس میرنا گوپنیک[۱۱] است. او نخستین فرزند خانواده است و شش خواهر و برادر دارد که یکی از آن ها، منتقد هنری نیوزویک[۱۲] و دیگری، نویسندۀ نیویورکر[۱۳] است. گوپنیک در 1975 با روزنامه نگار جورج لوینسکی[۱۴] ازدواج کرد که حاصل آن سه پسر است. آن دو در 2007 از یکدیگر جدا شدند. در 2010، با پیشگام گرافیک رایانه، آلووی ری اسمیت[۱۵]، از بنیانگذاران پیکسار[۱۶] ازدواج کرد.

از جمله آثار اوست: کودک فلسفی[۱۷] : آنچه ذهن کودکان از حقیقت، عشق و معنای زندگی به ما می گوید؛ باغبان و نجار[۱۸] ، که مبتنی بر دیدگاه‌های جدید علم روان‌شناسی رشد در خصوص رابطه والدین و کودکان است. 1. University of California
 2. Berkeley
 3. casual learning
 4. McGill University
 5. experimental psychology
 6. Oxford University
 7. UC Berkeley
 8. University of Toronto
 9. philosophy of mind
 10. developmental psychology
 11. Myrna Gopnik
 12. Newsweek
 13. New Yorker
 14. George Lewinski
 15. Alvy Ray Smith
 16. Pixar
 17. The Philosophical Baby
 18. The Gardener and the Carpenter