آنافیلاکسی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آنافیلاکْسی (anaphylaxis)

آنافيلاکْسي
آنافيلاکْسي

در پزشکی، واکنش حساسیتی شدید. در آنافیلاکسی، معمولاً مجاری عبور هوا تنگ می‌شوند، فشار خون به‌سرعت کاهش می‌یابد، و فرد از حال می‌رود. آنافیلاکسی بیماری نادری است و غالباً بعد از گزیدگی زنبور یا زنبور عسل ایجاد می‌شود. این بیماری گاه پس از مصرف برخی از داروها نیز بروز می‌کند.