آنتروپی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آنتروپی (entropy)
در ترمودینامیک[۱]، پارامتر نشان‌دهندۀ حالت بی‌نظمی دستگاه در سطح اتمی، یونی یا مولکولی. هرچه بی‌نظمی دستگاه بیشتر باشد، آنتروپی آن نیز زیادتر است. از این‌رو، مولکول‌های بی‌نظم بخار آب، که با سرعت زیاد درحال حرکت‌اند، نسبت به مولکول‌های منظم‌تر آب مایع آنتروپی بیشتری دارند و آنتروپی مولکول‌های آب مایع هم بیشتر از مولکول‌های یخ بلورین جامد است. در هر دستگاه بستۀ تحول‌پذیر، آنتروپی معیار مقدار انرژی‌ای است که به کار مفید تبدیل نمی‌شود. در صفر مطلق[۲] (۲۷۳.۱۵- درجۀ سانتی‌گراد)، که بنابه فرض همۀ حرکت‌های مولکولی در آن متوقف می‌شوند و نظم دستگاه به کمال می‌رسد، آنتروپی برابر صفر می‌شود.  1. thermodynamics
  2. absolute zero