آندرس گورسکی

آندرس گورسکی (۱۹۵۵م - ) Andreas Gursky

آندرس گورسکی
Andreas Gursky
زادروز ۱۹۵۵م
ملیت آلمانی
شغل و تخصص اصلی عکاس
آثار راین
گروه مقاله عکاسی
آندرس گورسکی
راین، اثری از گورسکی
اثری از گورسکی
اثری از گورسکی


عکاس آلمانی. عکس‌هایش در اندازه‌های بزرگ، عموماً اجتماع فشرده‌ی گروهی از انسان‌ها - یا اشیائی که نماینده‌ی حضور انسان هستند - را به تصویر می‌کشد. ترکیب‌بندی این تصاویر در خیلی از موارد به انتزاع نزدیک می‌شود. در عکس‌های او انسان‌ها در تعدادی انبوه، همگی در حال انجام کاری واحد دیده می‌شوند و جایگاه عکاس نسبت به سوژه - که معمولاً زاویه دیدی از بالا دارد - کوچکی و بی‌اهمیتی فرد در قبال کل بزرگ‌تر را تشدید می‌کند. این کل بزرگ‌تر به تعبیر بعضی مفسران آثارش سرمایه‌داری است و نظام پیچیده‌ی آن در نهایت به حقارت و ناتوانی افراد در مقابل سیستم می‌انجامد. در سال ۲۰۱۱، یکی از آثار او با عنوان راین[۱] در حراج کریستی[۲] به قیمتی بیش از چهار میلیون دلار فروش رفت و در صدر گران‌ترین عکس‌های جهان قرار گرفت.  1. Rhein II
  2. Christie's