آندوسکوپی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آندوسکوپی (endoscopy)

آندوسکوپی

معاینۀ اعضا یا بافت‌های درونی بدن، با استفاده از وسیله‌ای که مشاهدۀ مستقیم را ممکن ‌سازد. آندوسکوپ دارای قطعۀ چشمی، عدسی، و منبع نور برای روشن‌کردن میدان دید است. آندوسکوپ و معاینۀ دستگاه گوارش[۱]، دستگاهی انعطاف‌پذیر حاوی الیاف نوری است که بیمار آن را می‌بلعد. آندوسکوپ انواع گوناگونی دارد که برخی انعطاف‌پذیر و برخی دیگر غیرقابل انعطاف‌اند. پیشوندی که در ابتدای نام وسیله قرار می‌گیرد کاربرد آن را مشخص می‌کند؛ مثلاً از برونکوسکوپ[۲] برای مشاهدۀ نایژه‌ها و از لارنگوسکوپ[۳] برای مشاهدۀ حنجره استفاده می‌کنند. ارزش آندوسکوپی در این است که امکان تشخیص بیماری را بدون عمل جراحی تشخیصی فراهم می‌کند. با استفاده از آندوسکوپ از بافت‌ها نمونه‌برداری[۴] یا عکس‌برداری و آثار درمان را نیز بررسی می‌کنند. با استفاده از ابزارهای ظریفی که از راه آندوسکوپ وارد بدن می‌شوند، برخی از عمل‌های جراحی ممکن است. این روش در بعضی از بیماری‌ها به‌منزلۀ روشی ارزان‌تر و کم‌خطرتر از جراحی معمولی با استقبال فراوان مواجه شده است.  1. digestive tract
  2. bronchoscope
  3. laryngoscope
  4. biopsy