آنویی، ژان (۱۹۱۰ـ۱۹۸۷)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 22:23, 30 May 2024 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
ژان آنویی
Jean Anouilh
زادروز ۱۹۱۰م
درگذشت ۱۹۸۷م
ملیت فرانسوی
شغل و تخصص اصلی نمایش‌نامه‌نویس
آثار آنتیگونه (۱۹۴۴م)، دعوت به کاخ (هالۀ گرد ماه) (۱۹۴۷م)، کولومب (۱۹۵۰م) و بکت (۱۹۵۹م)
گروه مقاله تئاتر
ژان آنویی

آنویی، ژان (۱۹۱۰ـ۱۹۸۷م)(Anouilh, Jean)

نمایش‌نامه‌نویس فرانسوی. نمایش‌نامه‎‌هایش، که غالباً به تقابل بین خلوص و رندی می‌پردازند، عبارتاند از آنتیگونه[۱] (۱۹۴۴م)، دعوت به کاخ (هالۀ گرد ماه)[۲] (۱۹۴۷م)، کولومب[۳] (۱۹۵۰م) و بکت[۴] (۱۹۵۹م) که نمایش‌نامه‌ای است دربارۀ قدیس سنت تامس ا بکت[۵] و هانری دوم.  1. Antigone
  2. L’Invitation au chateau/Ring Round the Moon
  3. Colombe
  4. Becket
  5. St Thomas à Becket