آونگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آوَنگ (pendulum)
وزنه‌ای با نام «گلوله»، متصل به انتهای میله یا نخی در حال نوسان. در قرن ۱۷، براساس نظم نوسان آونگ، نخستین ساعت‌های دقیق را ساختند. آونگ را برای اندازه‌گیری شتاب‌ گرانی[۱] نیز به‌کار می‌برند که یکی از ثابت‌های مهم فیزیک است. برای اندازه‌گیری سرعت از آونگ بالیستیک[۲]، و برای نشان‌دادن حرکت وضعی یا چرخش زمین[۳] از آونگ فوکو[۴] استفاده می‌کنند که آونگ‌هایی خاص‌اند.

 


  1. acceleration due to gravity
  2. ballistic pendulum
  3. Earth\'s rotation
  4. Foucault\'s pendulum