آپنه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آپْنُه (apnoea)

قطع موقّت تنفس، به‌علت کاهش سطح دی‌اکسید کربن خون. احتمال بروز حملات آپنه در نوزادان بالاست.