آپیا، آدولف (۱۸۶۲ـ۱۹۲۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
آدولف آپیا
Adolphe Appia
زادروز ۱۸۶۲م
درگذشت ۱۹۲۸م
ملیت سوییسی
شغل و تخصص اصلی طراح صحنه
شغل و تخصص های دیگر نظریه پرداز
سبک طراحی نمادین
آثار موسیقی و اجرای نمایش (۱۸۹۹م)
گروه مقاله تیاتر

آپیا، آدولف (۱۸۶۲ـ۱۹۲۸)(Appia, Adolphe)

آدولف آپيا

طراح صحنه و نظریه‌پرداز سوئیسی. طرفدار طراحی نمادین[۱] بود و از کاستن اهمیت بازیگر و همچنین استفادۀ گسترده‌تر از نورپردازی برای خلق فضاهای نمایشی حمایت می‌کرد؛ او نظریه‌هایش را در کتاب موسیقی و اجرای نمایش[۲] (۱۸۹۹) بیان کرده است. آپیا[۳]، که از ستایشگران واگنر[۴] بود، برضد طبیعت‌گرایی[۵] پندارگرایانۀ[۶] تئاتر روزگار خود شورید و صحنه‌های «فضاآفرین[۷]» را بر صحنه‌های «بازنمودی[۸]» ارجح دانست. نخستین کسی بود که به امکانات هنری نورپردازی برقی در صحنه پی برد و، بر پایۀ آن، برای طراحی صحنه به نظریۀ کاملی دست یافت. هرچند خود او آثار نمایشی چندانی را طراحی نکرد، اندیشه‌هایش تأثیر بسیاری بر طراحی صحنۀ مدرن گذارده‌اند.

 


  1. symbolic
  2. Die Musik und die Inszenierung/Music and Staging
  3. Appia
  4. Wagner
  5. naturalism
  6. illusionistic
  7. atmospheric
  8. representational