آکوستیک (موسیقی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آکوستیک ‌ (موسیقی)(acoustics)
اصطلاحی‌ برای‌ توصیف‌ یک‌ ساز موسیقی‌ که‌ بدون‌ کمک‌ تمهیدها یا صداسازی‌های‌ الکتریکی یا الکترونیکی‌ نواخته‌ می‌شود، مانند‌ گیتار آکوستیک‌ یا پیانوی‌ آکوستیک‌. همچنین‌ واژه‌ای‌ است‌ که‌ موسیقی‌دانان‌ برای‌ مشخص‌ کردن‌ واکنش‌ آوایی‌ یک‌ فضای‌ بسته‌ به‌کار می‌برند، که‌ عامل‌ مهمی‌ در اجرا به‌شمار می‌رود. یک‌ آکوستیک‌ به‌اصطلاح‌ «شفاف‌»، بازگشت‌ ارتعاش‌ محسوسی‌ دارد، درحالی‌که‌ یک‌ آکوستیک‌ «خشک‌» یا «گرفته‌» چندان‌ واکنشی‌ نشان‌ نمی‌دهد.

نیز ← آکوستیک (فیزیک)‌