آگونیست (پزشکی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آگونیست (پزشکی)(agonist)
(یا: مقلد) در پزشکی، هر دارو یا ترکیب با خاصیت تأثیر بر گیرنده‌های یاخته‌ها و ایجاد اثری مشابه ناقل‌های شیمیایی[۱] طبیعی در بدن. از این جمله‌اند داروهای مقلد سمپاتیک[۲] که تأثیراتی مشابه آدرنالین[۳] ایجاد می‌کنند و در درمان برخی از بیماری‌های قلبی کاربرد دارند.

   1. chemical messengers
  2. sympathomimetic
  3. adrenaline