آیری زمین، تپه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

آیری زمین، تپّه

گورستانی باستانی کنار روستای شیخ لر، دهستان اجارود، شهرستان گرمی، واقع در استان اردبیل، به وسعت ۱۰هزار متر مربع. در کاوش‌های انجام‌شده در این گورستان آثار و اشیای باستانی بسیار از روزگار اشکانی کشف شده است؛ ازجمله چند خمرۀ بزرگ که درون یکی از آن‌‌ها دو اسکلت انسان در کنار هم با دست و پای جمع‌شده، و در درون خمرۀ دیگری نیز یک اسکلت دیگر دیده می‌شود. ظروف سفالی سرخ‌رنگ، دانۀ گردن‌بند با آب‌طلا، گوشواره، سنجاق، حلقۀ برنزی، پیه‌سوز سفالی، قمه، قبر، و کارد آهنی ازجمله اشیای دیگری است که در این منطقه به‌دست آمده است. پژوهش و تحقیق بر روی این قبرها و چگونگی دفن مردگان به همراه اشیا، آداب و رسوم کهن و آیین‌های مردم این سرزمین را بیش از پیش آشکار می‌کند. وجود سکه‌هایی از بلاش اول و بلاش سوم اشکانی در درون خمره‌ها پیشینۀ این تپه را دقیقاً مشخص می‌کند.