ابدال بیگ ذوالقدر

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اَبدال بِیگِ ذوالقدر ( ـ پس از ۹۱۷ق)

سردار ایرانی، یکی از فرماندهان بزرگ قزلباش در عصر شاه اسماعیل اول. نخست در خدمت سلطان حیدر و پس از او در خدمت پسرش سلطان علی بود. در جنگ سلطان علی و فرخ شروان شاه و رستم آق‌قویونلو شرکت داشت (۸۹۸‌ق). و پس از قتل سلطان علی، همراه اسماعیل به گیلان رفت و در سال ‌۹۰۵ق همراه او به آذربایجان بازگشت و در تشکیل سلطنت او نقش مؤثری ایفا کرد. در ۹۰۷‌ق امیرالامرای شد. در ۹۱۴‌ق به سبب تقصیری که از ابدال بیگ سر زد از منصبی که داشت برکنار گردید در ‌۹۱۶ق و پس از قتل شیبک خان، حاکم مرو شد اما در هجوم ازبک‌ها به خراسان از مرو گریخت. به فرمان شاه‌اسماعیل او را در جامۀ زنانه سوار بر دراز‌گوشی کرده در لشکرگاه گردانیدند، اما اندکی پس از آن از گناهش در‌گذشت و او را به اردبیل فرستاد.