ابرتقارن

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اَبَرتقارن (supersymmetry)
در فیزیک، نظریه‌ای که دو رده از ذرات بنیادی، فرمیون‌ها و بوزون‌ها، را به یکدیگر ارتباط می‌دهد. بنابر نظریۀ اَبَرتقارن، هر ذرۀ فرمیونی یک ذرۀ بوزونیِ‌ همباز دارد و برعکس. تاکنون نتوانسته‌اند برای همۀ بوزون‌های شناخته‌شده از بین فرمیون‌های شناخته‌شده همباز پیدا کنند. به این‌ترتیب، به صورت اصل موضوعی، وجود فرمیون‌های کشف‌نشده‌ای مثل فوتینوها (همباز‌های فوتون‌ها)، گلوئینوها (همباز‌های گلوئون‌ها[۱])، و گراویتینوها (همباز‌های گراویتون‌ها[۲]) را می‌پذیرند. براساس این تصویرها، ایجاد نظریه‌ای برای گرانش، که اَبَرگرانش[۳] نامیده می‌شود، امکان‌پذیر است. این نظریه را می‌توان ادامۀ کار اینشتین دانست، و در آن، نیروهای گرانشی، هسته‌ای، و الکترومغناطیسی را تظاهرات متفاوتی از یک اَبَرنیروی بنیادی درنظر می‌گیرند. اَبَرتقارن را در نظریۀ اَبَرریسمان نیز ادغام کرده‌اند و این امر برای «نظریۀ همه چیز یا وحدت بزرگ»ی که دانشمندان در جُست‌وجوی آن‌اند، بسیار حیاتی است.  1. gluon
  2. graviton
  3. supergravity